Kombitransport

Kombinert transport er vårt tilbud til kunder med egne lastbærere som er godkjent for transport med jernbane.

Kombitransport

Systemtog

Systemtog er betegnelsen på våre chartertog som er tilpasset en enkelt kunde.

 

Systemtog

Terminaltjenester

På kombiterminalene løftes transportenheter av og på bil og tog. Kundene kan også få utført andre aktiviteter, som ettersyn av termotransport og lagring av enheter i depot. I tillegg tilbys også andre jernbanerelaterte tjenester.

Terminaltjenester

Distribusjon

CargoNets distribusjonsenhet utfører alle former for biltransport, også andre steder enn til og fra terminalene.

Distribusjon

Tollbehandling

CargoNet har egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester til konkurransedyktige priser. Selskapet er tilknyttet NCTS og TVINN.

Tollbehandling