Tollbehandling

CargoNet har egen tollavdeling som håndterer alle typer tolltjenester til konkurransedyktige priser. Selskapet er tilknyttet NCTS og TVINN.

Vi gjør oppmerksom på at det er du som kunde/fraktfører som er ansvarlig for å utstede og tollklarere lastenheter som transporteres med jernbane. Dette gjelder også oppstart og avslutning av transitt- (T1/T2) og eksport- (EAD) dokumenter.

Import 

Gods til Norge må ankomme under standard transitteringsprosedyre (TET/NCTS).

CargoNet AS presenterer en komplett toll-id journal påført samtlige MRN-nummer til svenske og norske tollmyndigheter før grensepassering finner sted. Rapporten fungerer som en ”grensepasseringsattest” og danner også grunnlag for eventuelle kontroller.

Transittdokumentene gjelder frem til mottaker. Hvis ikke annet er avtalt, fordres det ingen tollprosedyre av CargoNet på Alnabru.

Vær oppmerksom på at tog ikke stopper på grensen. Elektroniske eksportdeklarasjoner (EAD) må derfor avsluttes før ankomst Norge. Andre ledsagerdokumenter som f. eks T5 og Carnet må også stemples før opplasting.

Eksport

Gods kan forhåndsfortolles inn i EU. Transittdokumenter er da ikke nødvendig. Klarering skjer på grensepasseringstidspunkt via Strömstad Tullklareringsexpedition i samarbeid med CargoNet.

MRN og/eller tull-id registreres via WEB i felt for ”toll-id”.

For sendinger fra Norge krever det svenske Tullverket at det også oppgis klokke-/løpenummer på eksporten (TVINN) og vareslag (f.eks matvarer, møbler, byggevarer etc).

Som transportør er CargoNet ansvarlig overfor både svenske og norske tollmyndigheter for at alt lastet gods har en T1/T2 til Norge og T1 og/eller svensk tull-id fra Norge. Enhetene vil ikke bli lastet på tog før dette foreligger.

Grensepasseringstollsted for gods med jernbane

Til Norge: Oslo benyttes både som transitteringstollsted og bestemmelsestollsted - Oslo NO01011A

Fra Norge: Tog over Kornsjø grense - Svinesund SE603340 / Tog over Charlottenberg grense - Eda SE603360

 

Bestemmelsestollsted for avslutning av T2/T1 for sendinger med jernbane til Alnabru: Oslo NO01011A

Prisliste og/eller oppdaterte vilkår for grenseoverskridende frakt med jernbane kan fås ved henvendelse til tollavdelingen.