CargoNet satser mot kontinentet

CargoNet satser sørover, og vil fra 3. september kjøre et eget tog til Skåne med direkteforbindelse til kontinentet.

Med bakgrunn i de siste års vekst i biltrafikk over Svinesund på vei til og fra kontinentet, har CargoNet blitt oppfordret til å sette opp en togløsning mellom Alnabru og Skåne.

CargoNet vil fra 3. september 2016 sette opp en slik togforbindelse. Toget er tilrettelagt for containere og semitrailere, og er tilknyttet det norske innenriksnettet til CargoNet. Det er inngått et samarbeid med jernbaneselskapene Kombiverkehr og Hupac i Tyskland og Sveits som gir muligheter for videreforsendelser i deres nettverk over hele kontinentet. Dette innebærer at kundene kan sende direkte fra hele Norge til hele kontinentet.

CargoNet starter i første omgang opp med 3 ukentlige avganger hver vei med Trelleborg som nav mot kontinentet, men vil videreutvikle løsningen til også å gjelde Malmö.

«Vi ser på dette som en milepæl i vår satsing på å få gods over fra bil til bane allerede før bilene kommer til Norge» sier administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Carl Fredrik Karlsen, carl.fredrik.karlsen@cargonet.no mobil 980 01 305 eller

Knut Brunstad, knut.brunstad@cargonet.no, mobil 916 54 820