Transporttilbud

Ønsker du tilbud på kombitransport eller en systemtogløsning? Ta kontakt med en av våre selgere.

Selgere

Kundesenter

Hos kundesenteret kan du blant annet bestille plass i tog og få tilgang til kundeportalen.

Booking, kontaktinfo, åpningstider

Distribusjon

Distribusjonsavdelingen tilbyr godstransport på vei lokalt i Norge og mellom Norge og Sverige.

Distribusjon

Toll

CargoNet har egen tollavdeling som tilbyr alle typer tolltjenester.

Toll

Alle fagområder

Kontaktperson for hvert fagområde/tema er listet nedenfor.

Alle fagområder

Terminaler

Åpningstider og kontaktinfo for alle kombiterminaler som trafikkeres av CargoNet.

 

Kontaktinfo og åpningstider