Depot Alnabru

Depotene våre har fått nytt navn. 

Dagens depot C45 C45 C45 C45 C45 C45 C45 C45
Nye seksjon D1/1-3 D1/3-6 D1/6-9 D1/9-12 D1/12-15 D1/15-18 D1/18-21 D1/21-24

 

Dagens depot Tankedepot 32 L 32-42 L Midten 42 L
Nye seksjon D2/1 D2A/2-6 D2B/2-6 D2C/2-6

 

Dagens depot 32 M 32-42 M Midten 42 M
Nye seksjon D2A/7-11 D2B/7-11 D2C/7-11

 

Dagens depot 32 N 32-42 N Midten 32-42 N
Nye seksjon D2A/12-16 D2B/12-16 D2C/12-16

 

Dagens depot 32 O 32-42 O Midten 42 O Midten
Nye seksjon D2A/17-21 D2B/17-21 D2C/17-21

 

Dagens depot 32 P 32-42 P Midten 42 P
Nye seksjon D2A/22-25 D2B/22-25 D2C/22-25

 

Dagens depot D2A/26-32 D2B/26-32
Nye seksjon Trekant venstre Trekant høyre

 

Dagens depot 23 K 23 L 23 M 23 M 23 N 23 O
Nye seksjon D3/1 D3A/2-6 D3A/7-8 D3A/9-11 D3A/12-16 D3A/17-18

 

Dagens depot C2/C5
Nye seksjon D7

 

Dagens depot Skrå Snodepot Gpm Nord 8-13 toppen 8-13 Gate depot
Nye seksjon S1 S2 S3 S4 S5 S6