Variable pristillegg for kombitransport

Satser for BAF og farlig gods

 

BAF-tillegg på ferge mellom Sverige og kontinentet.

Satsene oppdateres månedlig og angis i Euro.

 

SECA Bunker Adjustment Factor for 2019/2020

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) depends on the relation and the length of the loading unit.

 The Bunker Adjustment Factor (BAF) is subject to restrictions and will be recalculated and published monthly. 

      Fra 1.10.19 Fra 1.11.19 Fra 1.12.19 Fra 1.01.20 Fra 1.02.20 Fra 1.03.20 Fra 1.04.20 Fra 1.05.20


Fra   
1.06.20

Fra   1.07.20

Fra   1.08.20

Lasteenheter inntil 6,15 m 15-20 fot 19 19 19 19 19 15 11 6 6 10 12
7,82 m 21-25 fot 26 25 25 25 26 20 14 9 9 14 16
9,15 m 26-30 fot 32 31 31 31 32 36 18 11 11 17 20
12,19 m  31-40 fot 38 37 37 37 38 31 22 13 13 20 24
13,75 m/trailer 41-50 fot 45 44 44 43 45 36 25 15 15 24 28


Farlig godstillegg nasjonal trafikk (ADR)

Per TEU 180 NOK

 

Farlig godstillegg internasjonal trafikk (RID)

Per enhet 120 Euro

 

 

Baneavgifter

Både på norske og svenske togstrekninger er det avgifter på bruk av banen som er fastsatt av henholdsvis BaneNOR og Trafikverket. Fra 2017 har CargoNets priser i hovedsak blitt oppgitt inkl. baneavgiften, mens satser for baneavgift vil bli spesifisert på fakturaen. Ta kontakt med din kontraktsansvarlige for mer informasjon om baneavgiften.

 

Relasjon

Baneavgift 2019

NOK per teu per retning

Baneavgift 2020

NOK per teu per retning

Alnabru - Narvik 574 671 
Alnabru - Kiruna 514 598 
Alnabru - Malmö/Trelleborg 183 203 
Alnabru - Halmstad 127 140 
Bergensbanen 57 86 
Sørlandsbanen 29 42 
Dovrebanen 24 36 
Nordlandsbanen 33 48