Dieseltillegg

Satser for dieseltillegg ved bildistribusjon.

Om dieseltillegget:

På våre distribusjonspriser påløper et dieseltillegg på grunn av de varierende drivstoffprisene. Tillegget justeres basert på Euro-Shells dieselpriser.

Dieseltillegg med bil

Gjeldene fra: Norge
01.09.2016 6,9%
01.03.2016 4,4%
15.01.2015 7,0%