Bama og Lerøy på toget

Bama Logistikk, SR Group og CargoNet satser grønt, og kjører enda et heltog med frukt og grønnsaker for Bama vestover og sjømat for Lerøy østover.

Bama Logistikk fylte et helt tog med 22 semitrailerplasser fra Oslo til Bergen i påsken, og vil i pinsen kjøre enda et helt tog på samme strekning.

Bama Logistikk har i løpet av de siste årene satset på en virkelig grønn profil, og har lagt store mengder ferskvarer, frukt og grønt over fra vei til tog. I perioder er volumet såpass stort at hele tog må til for å få frem alt godset.

«Vår målsetting er å legge 60 % av fremføringen av våre transporter over til tog. Da er det en forutsetning å ha gode alternativer også i høytider», sier Daglig Leder, Runar Bakken, i Bama Logistikk. Han er veldig fornøyd med tilbudet til CargoNet, som gjør at han kan frakte enda mer på tog også i hverdagen.

 

Med bakgrunn i de siste års vekst i biltrafikk over Svinesund på vei til og fra kontinentet, har CargoNet blitt oppfordret til å sette opp en togløsning mellom Alnabru og Skåne.

CargoNet vil fra 3. september 2016 sette opp en slik togforbindelse. Toget er tilrettelagt for containere og semitrailere, og er tilknyttet det norske innenriksnettet til CargoNet. Det er inngått et samarbeid med jernbaneselskapene Kombiverkehr og Hupac i Tyskland og Sveits som gir muligheter for videreforsendelser i deres nettverk over hele kontinentet. Dette innebærer at kundene kan sende direkte fra hele Norge til hele kontinentet.

CargoNet starter i første omgang opp med Trelleborg som nav mot kontinentet, men vil videreutvikle løsningen til også å gjelde Malmö.

«Vi ser på dette som en milepæl i vår satsing på å få gods over fra bil til bane allerede før bilene kommer til Norge» sier administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

CargoNet, Carl Fredrik Karlsen, carl.fredrik.karlsen@cargonet.no mobil 980 01

Lerøy sender årlig mer enn 1200 trailere med sjømat fra Bergensområdet til Oslo for videre distribusjon. Lerøy har hatt som mål sammen med transportøren SR-Group, tidligere Norfrigo, å legge til rette slik at mest mulig av varene som fraktes for Lerøy mellom Bergen og Oslo kan kjøres med tog. I 2015 oppnådde Lerøy å sende 593 fulle hengere med sjømat på toget, dette tilsvarer ca. 50 % av antall trailere Lerøy hadde på strekningen. Lerøy er også veldig godt fornøyd med tilbudet til CargoNet, og fortsetter arbeidet med å tilstrebe mest mulig sjømat sendt med toget.

«CargoNet er svært tilfreds med at store kunder som Bama og Lerøy velger toget i enda større grad. Frukt og grønt er vareslag med høye krav til leveransen. Når vi stadig får mer trafikk av fisk, frukt og grønt, vet vi at vår kvalitet er god», sier administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Lerøy AS, Espen Andersen, e-post espen.andersen@leroy.no mobil 909 24 362

SR-Group AS, Stein Inge Larsen e-post SteinInge.Larsen@sr-group.no mobil 992 05 940

BAMA Logistikk, Runar Bakken, e-post runar.bakken@bamalogistikk.no mobil 932 69 600

CargoNet, Arne Fosen, arne.fosen@cargonet.no mobil 916 52 500

Logo av Lerøy, SR Group, Bama og CargoNet