Kompensasjonsordning for godstransport på jernbane

1.mars 2016 ble det etablert en midlertidig kompensasjonsordning for godstransport på jernbane i Norge. Ordningen tar sikte på å gi kompensasjon til brukere av jernbane, når infrastrukturen ikke gjør det mulig å fremføre godset. I så måte trer ordningen inn ved svikt i infrastrukturen som fører til innstillinger på godstog.

CargoNet har inngått en avtale med Jernbaneverket som regulerer kompensasjonsordningen. Dette innebærer at kompensasjonen vil gjøres til jernbaneforetaket. Dette gjelder også kompensasjon som er tiltenkt kjøperne av godstransport på jernbane. CargoNet er opptatt av at kundene nå får tilgang til kompensasjonen dersom innstillinger oppstår, noe som innebærer at kunder som har gods eller planlagt gods på innstilt tog vil bli kompensert med NOK 1000 pr. TEU.

Kompensasjonsordningen gjelder ikke forsinkelser og gjelder kun norsk jernbanenett. Ordningen vil heller ikke gjelde dersom tog fremføres på alternativ banestrekning. Foreløpig er kompensasjonsordningen ikke godkjent av overvåkningsorganet ESA. Det er ventet en avklaring på dette i løpet av sommeren 2016. Dersom ordningen ikke blir godkjent, bortfaller ordningen.

I påvente av godkjenningen fra ESA, ønsker CargoNet å få inn rutiner som sikrer en effektiv og korrekt håndtering av ordningen rundt kompensasjon. Det gjelder samme rutiner for både planlagte og ikke planlagte avvik hva gjelder avbookinger. Avbookinger sendes til booking@cargonet.no umiddelbart etter at informasjon om stenging er gitt. Eventuelt uthenting av innleverte enheter (avbooking) eller bestilling av ny fremføring gjøres også til vårt kundesenter booking@cargonet.no

For bookinger/gods som blir berørt av ikke planlagte toginnstillinger som skyldes svikt i infrastrukturen vil Partnerplasser automatisk bli kompensert dersom innstillingen omfattes av ordningen. Krav om kompensasjon for øvrige bekreftede bookinger sendes til reklamasjon@cargonet.no innen 7 dager. Kravet bør inneholde følgende informasjon:

- Ordrenummer
- Enhetsnummer
- Tognummer
- Dato for hendelse

Eventuell kompensasjon vil bli utbetalt når Jernbaneverket har behandlet og godkjent søknaden om kompensasjon.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med din kundeansvarlig.