Trafikkinformasjon

Vedlikeholdsarbeid, værforhold, langhelger og ferieavvikling kan medføre endringer i togtilbudet. Under finner du aktuell informasjon som berører vårt togtilbud i Norge og mellom Norge og Sverige.

                                                  

Sist oppdatert: 26.01.2015