Viktig trafikkinformasjon

I menyen til venstre finner du svar på "Er toget er i rute". Banearbeid, værforhold, langhelger og ferieavvikling kan medføre endringer i togtilbudet. Under finner du aktuell informasjon som berører vårt togtilbud i Norge og mellom Norge og Sverige.

I menyen til venstre  finner du svar på "Er toget er i rute". Banearbeid, værforhold, langhelger og ferieavvikling kan medføre endringer i togtilbudet. Under finner du aktuell informasjon som berører vårt togtilbud i Norge og mellom Norge og Sverige.   

Se siste oppdateringer i togtrafikken:

Lenk til:

 Planlagte trafikkavvik i infrastrukturen i følge Jernbaneverket

Trafikksikkerhet og transportkvalitet:

Sikkerheten ved transportene er svært viktig for CargoNet. Mer om de viktigste sikkerhetskritiske elementene finner du i pdf-dokumenter  som kan lastes ned fra denne siden.

Les også om kontrollrutiner vi er underlagt i artikkelen "Vår sikkerhet - din kvalitet"

Sist oppdatert: 20.11.2014