1. Du må eie eller leie en lastbærer som er godkjent for fremføring med tog. For kombinerte transporter betyr det at lastbæreren er utstyrt med løftelinjal slik at den kan løftes med truck eller kran på og av toget.   
 2. Ved kombitransport, er hvilke tog og jernbanestrekninger du kan benytte.
 3. Våre selgere hjelper deg med å finne den beste transportløsningen ut fra dine behov. De har inngående kjennskap til alternative tider, priser og vilkår. De bistår deg i å utforme en transportavtale som ivaretar alle nødvendige forhold rundt transporten.
 4. Transportavtalen vil inneholde:
  a. Vilkårene for transporten. Mer om disse kan du lese her
  b. Eventuelle tilleggstjenester rundt togtransporten. Mer om disse tjenester kan du lese under "Elektroniske tjenester" og "Tilleggstjenester og pristillegg". 
  c. Pris, betalingsbetingelser, reklamasjoner, avtalelengde, oppsigelsestid og tvistløsing vil også være regulert i avtalen.
 5. Kundenummeret du får i avtalen brukes når du booker transporter på togene.
 6. Passord til web-booking. Du får tildelt et passord for å kunne booke dine transporter online. Mer om vår web-booking kan du lese her.
 7. Referansenummer for transporten. Ved booking av transporten vil du få tildelt et referansenummer som benyttes ved innlevering av lastebærer på godsterminalen.