Tidtabell, laste- og lossetider

Ruteplaner og laste- og lossetider justeres to ganger om året, men tilpasninger gjøres også ut over dette for å sikre et best mulig transporttilbud.

Sist oppdatert: 19.01.2015