Tidtabell for godstog i Norge og mellom Norge og Sverige

Last ned de gunstige tidtabellene for våre togpendler i Norge og mellom Norge og Sverige. For innenriks transporter i Sverige henvises til Real Rail AB.

Laste- og lossetider justeres to ganger om året, men tilpasninger gjøres også ut over dette for å sikre et best mulig transporttilbud for næringslivet.

Under "Kombitog og Systemtog" finner du mer om våre intermodale tog tilpasset for containertransport og trailertransport.

 

Laste- og lossetider for våre togpendler:

  • Ordinær tidtabell Norge inkl. Kiruan, Sv. (oppdatret 10. oktober)
  • Justert tidtabell Oslo-Malmö/Trelleborg og Oslo-Göteborg (oppdat. 15. sept. 2014).  
  • Se siden "Trafikkinfo" for eventuelle justeringer  på enkelte strekninger


  • Se også "timetable" på strekninger mellom Skandinavia og Kontinentet på vår samarbeidspartner Kombiverkehr sin hjemmeside
  • Real Rail AB kjører intermodale tog innenriks i Sverige fra Helsingborg/Nässjö og Göteborg til Umeå og Luleå. For kontaktinformasjon se denne siden.
  • Sist oppdatert: 10.10.2014