Intermodale transporter basert på jernbane er vår kjernevirksomhet

Vi frakter enhetslaster for næringslivet fra 20 fots containere og oppover i våre togpendler. Vi har opp til 12 intermodale tog per strekning per virkedag, og kjører totalt over 170 kombitog per uke i Norge.

I venstre meny finner du informasjon om vårt transporttilbud for næringslivet. Her finner du blant annet tidtabell for våre intermodale tog, hvilket  nettverk av terminaler vi trafikkerer i Norge og Sverige, samt andre tjenester vi tilbyr rundt transportene. Eksempler på andre tjenester kan være elektroniske tjenester, distribusjon, fortolling, depot m.m. I venstre meny under "Kombitog og Systemtog" finner du mer informasjon om selve togproduktene.

Laste- og lossetidene er gunstige og tilpasset næringslivets behov for sen innlevering på avsenderterminal og tidlig uthenting på mottakerterminal.

Kontakt gjerne vårt salgsapparat eller vårt kundesenter for mer informasjon om vårt transporttilbud.

Sist oppdatert: 21.01.2015