Tjenester og terminalnett

Jernbanebasert godstransport i Norge er vår kjernevirksomhet. Sammen med samarbeidspartnere dekker vi også Sverige og Kontinentet. Våre kunder er andre transportbedrifter og vareeiere som har egen lastbærer.

 

 

  • 15.10.2010 Kombinerte transporter

    Kombinert eller intermodal transport er en transportløsning hvor samme lastbæreren brukes på ulike transportmidler. Løsningen utnytter det beste ved flere transportmåter, samtidig som den er skånsom ...
  • 17.01.2011 Systemtog

    Systemtog er aktuelt hvis du har godsmengder nok til å fylle ett eller flere tog.
Sist oppdatert: 25.02.2015