Hva er kombinerte transporter?

Kombinert eller intermodal transport brukes om godstransport hvor samme lastbær kan brukes på ulike transportmidler. Løsningen utnytter det beste ved flere transportmåter samtidig som det gir mindre skade på godset.

CargoNet benytter et nettverk av 21 intermodale terminaler i Norge og SverigeKombinerte transporter er fysisk vareflyt, informasjonsflyt og rapportering rundt godstransportene i et samtidig system. Det er minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. Integreringen mellom transportmidlene skjer på terminalene. Derfor vil all intermodal logistikk baseres på en effektiv terminaldrift hvor overføring/løft mellom bil, båt og bane kan skje raskt og enkelt.

CargoNets transportnettverk dekker de fleste terminalene som omlaster mellom bil og bane i Norge og  Sverige. Våre samarbeidspartnere Hupac i Sveits og KombiVerkehr i Tyskland sikrer oss tilgang til et internasjonalt jernbanenettverk nedover i Europa.

For sjøtrafikken tilbyr vi transport av løstrailere og sjøcontainere mellom flere norske byer og Kiel, Göteborg og Malmö/Trelleborg.   

Du velger mellom tre ulike avtaleformer når du ønsker plass i våre kombitog:
-  CargoNet Fast plass – gir fast kapasitet i våre  togpendler 
CargoNet Variabel – for varierende transportbehov
CargoNet Ocean – for sjøcontainere

Lastebærerne (vekselbeholder/vekselflak/container, semihenger) må være godkjent for kombinert transport.   

Sist oppdatert: 19.01.2015