Hva kombinerte transporter betyr

Begrepet kombinerte transporter eller intermodale transporter brukes om godstransporter hvor lastbærer er tilpasset slik at flere typer transportmidler kan benyttes til å forflytte varene. Omlastingen går derfor raskt og skader på godset minimeres.

Kombinerte transporter er en effektiv måte å utnytte hvert transportmiddels fortrinn på.

CargoNet benytter et nettverk av 21 intermodale terminaler i Norge og SverigeKombinerte transporter er fysisk vareflyt, informasjonsflyt og rapportering rundt godstransportene i et samtidig system. Det er minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. Integreringen mellom transportmidlene skjer på terminalene. Derfor vil all intermodal logistikk baseres på en effektiv terminaldrift hvor overføring/løft mellom bil, båt og bane kan skje raskt og enkelt.

CargoNet sitt transportnettverk dekker 14 intermodale terminaler i Norge og  Sverige. Omlasting mellom bil, båt og tog foregår raskt og effektivt.

I kombinasjonen sjø og bane har vi fra mai 2014 tett samarbeid med Color Line Cargo for daglig transport av løs-trailere mellom Kiel (DE) og flere norske byer. Les mer om dette her. I februar 2014 ingikk vi også et tettere samarbeid med Green Cargo i Sverige for transporter mellom Oslo og Göteborg, Malmö/Trelleborg.  Våre samarbeidspartnere Hupac i Sveits og KombiVerkehr i Tyskland sikrer oss tilgang til et internasjonalt jernbanenettverk nedover i Europa.

 Se mer om vårt nettverk for kombinerte transporter.

Sist oppdatert: 30.07.2014