Meningsfull jobb i CargoNet

Godstransport på jernbane er en suksesshistorie for miljøet og trafikksikkerheten. CargoNet er Norges største godstransportør på skinner, og satser på videre vekst i Norge og internasjonalt.

 Til sammen traffikerer CargoNet sine togpendler 14 intermodale terminaler i  Norge og Sverige, og det transporteres årlig ca 400.000 enheter i egne tog på jernbanenettet. Dette betyr at vi avlaster norske veier for ca 550 vogntog hver dag hele året gjennom.

Vårt arbeidsfelt dekker svært mange yrkeskategorier. Konsernet har ca. 500 ansatte og omsetter for ca. 1,1 milliarder kroner.

Mellom Narvik og Sandnes har vi stadig behov for lokomotivførere, truck- og kranførere samt folk som kan koble sammen godsvogner, utvikle transportløsninger og behandle transportbestillinger.

Ledige stillinger i CargoNet blir annonsert sammen med øvrige ledige stillinger i NSB-konsernet her.

  • 11.02.2011 Terminalarbeiderfaget

    Toghåndtering betyr skifting og klargjøring av tog. Som terminalarbeider holder du deg automatisk i god form. God helse er samtidig en forutsetning for at du skal få lov til å utføre slikt arbeid..
  • 11.02.2011 Lokomotivførerfaget

    Som lokomotivfører er du en av CargoNet sine nøkkelpersoner. Det er ansvarsfullt å kjøre et 500 meter langt og 1300 tonn tungt tog med en hastighet på opptil 100 km i timen.
Sist oppdatert: 25.06.2015