Meningsfylt jobb i CargoNet

Godstransport på jernbanen er en suksesshistorie for miljøet og trafikksikkerheten. CargoNet er Norges største godstransportør på skinner, og satser på videre vekst i Norge og internasjonalt.

 Til sammen traffikerer CargoNet sine togpendler 14 intermodale terminaler i  Norge og Sverige, og det transporteres årlig ca 400.000 enheter i egne tog på jernbanenettet. Dette betyr at vi avlaster norske veier for ca 550 vogntog hver dag hele året gjennom.

Vårt arbeidsfelt dekker svært mange yrkeskategorier. Konsernet har ca 450 ansatte per september 2014, og omsatte i 2013 for ca 1,100 mrd NOK.

Til sammen traffikerer CargoNet sine togpendler 14 intermodale terminaler i  Norge og Sverige, og det transporteres årlig ca 400.000 enheter i egne tog på jernbanenettet. Dette betyr at vi avlaster norske veier for ca 550 vogntog hver dag hele året gjennom. 

På siden ”Lokomotivfører” i venstre meny finner du mer informasjon om lokomotivførernes oppgaver. Her ligger også link til søknadskjema for opptak til utdanningen med søknadsfrister osv.

Terminalselskapet RailCombi AS drifter terminalene Narvik, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Trondheim, Alanbru, Drammen, Kristiansand og Bergen. Terminaldrift AS drifter Godsterminalen i Ganddal, Sandnes. Mer om arbeidet på en terminal finner du her.

Ovennevnte selskaper er heleide datterselskap av CargoNet-konsernet.

CargoNet-konsernet er et heleid datterselskap av NSB AS.

Sist oppdatert: 16.12.2014