Tilpasninger i togrutene fra 9. desember

Fra ruteendringen 9. desember har CargoNet justert togtilbudet basert på kundegrunnlaget på de enkelte strekninger. Samtidig er det gjort grep for å sikre kvaliteten på Nordlandsbanen og ARE-strekningen i vintersesongen

Fra ruteendringen 9. desember har CargoNet justert togtilbudet basert på kundegrunnlaget på de enkelte strekninger. Samtidig er det gjort grep for å sikre kvaliteten på Nordlandsbanen og ARE-strekningen i vintersesongen Frekvensen mellom Oslo og Trondheim er nedjustert med én pendel mandag-torsdag. Kunder som tidligere hadde fast plass i denne pendelen blir tilbudt fremføring i andre tog på strekningen.

Togpendelen mellom Oslo – Malmö/Trelleborg er innstilt på grunn av sterk konkurranse, særlig fra utenlandske vogntog. Vi minner om at vårt kundesenter kan tilby alle former for biltransport – også til/fra terminaler som våre tog ikke trafikkerer. CargoNet vurderer for øvrig fortløpende alternative trafikkmønstre mot kontinentet.

På Nordlandsbanen har vi styrket trafikken med en ekstra togpendel 3 ganger i uken, fra 3. desember og frem til 20. mars. Dette er gjort for å imøtekomme økt etterspørsel på strekningen gjennom vinteren. I omtrent samme periode innstiller vi én togpendel på ARE-strekningen, 3 dager i uken.

På øvrige relasjoner er det kun gjort mindre tilpasninger. Se de nye laste- og lossetidene på denne siden.

Publisert: 17.12.2012