Punktlig september – november

Tallene for november viser en leveringspunktlighet over 90 % innenfor 15 minutter for så å si alle banestrekninger CargoNet trafikkerer.

punktlighet september-november 2012Både på norske og svenske strekninger er vår målsetting om 90% leveringspunktlighet oppnådd. Ett unntak er ARE-togene som fortsatt ikke har tilfredsstillende måloppnåelse, selv om denne er bedre enn tidligere år.

Utfordringene for infrastruktur og materiell øker nå i vintersesongen med strenge kuldeperioder og stort snøfall på norske fjelloverganger. Les også om våre forebyggende tiltak i vinter her

Publisert: 17.12.2012