Forslag til NTP 2014 - 2023

Forslag til NTP ble i dag presentert. Forslaget representerer en satsning på godstransport, og gitt økte bevilgninger vil blant annet utbygging av Alnabru og Trondheim prioriteres mot slutten av perioden

Av dokumentet fremgår at:

Forslag til NTP ble i dag presentert. Forslaget representerer en satsning på godstransport, og gitt økte bevilgninger vil blant annet utbygging av Alnabru og Trondheim prioriteres mot slutten av perioden.”......Pålitelighet er også et nøkkelord for at godstrafikken på jernbanen skal øke. I dag begrenses også mulighetene for økning av kapasiteten på flere av hovedstrekninger og ikke minst i terminalene. For å nå målsettingen om en dobling av kapasiteten for gods på jernbane, prioriterer Jernbaneverket en fortsatt utbygging av kryssingsspor lange nok til 600 meters tog på hovedstrekningene.

Alnabru godsterminal i Oslo utvikles gjennom bygging av ny terminal, og i Trondheim og Bergen utvides terminalkapasiteten innenfor dagens arealer inntil det er nødvendig å bygge ny terminaler. Økt kapasitet for malmtransporten på Ofotbanen og for tømmertransporter, vektlegges også....”

Les mer om NTP på: http://www.ntp.dep.no/2014-2023/planforslaget.html

Publisert: 29.02.2012