91,1 prosent leveringspunktlighet i 2012

CargoNet sine tog hadde i 2012 et snitt på 91.1 prosent leveringspunktlighet innenfor 15 minutter. Dette er bedre enn målsettingen.

CargoNet sine tog hadde i 2012 et snitt på 91.1 prosent leveringspunktlighet innenfor 15 minutter. Dette er bedre enn målsettingen. Dessverre var regulariteten på blant annet Dovrebanen ikke tilfredsstillende grunnet raset i starten av året. Av rapporterte forsinkelsesårsaker skyltes drøyt 64 prosent problemer med infrastruktur samt naturhendelser.

Punktligheten varier noe mellom de ulike banestrekninger vi trafikkerer, så selv om vi i snitt har nådd en målsetting, betyr ikke det at vi er i mål. Vi jobber videre internt med tiltak, og er en aktiv pådriver i forhold til Jernbaneverkte om myndighetene.

I 2013 skal vi jobbe ennå tettere med kundene for å sikre best mulig kommunikasjon når avvik oppstår.

Målsettingen er et enda bedre resultat når 2013 går mot sin slutt.

Publisert: 04.01.2013