CargoNet – miljøvennlig godstransport på bane

Vår kjernevirksomhet er jernbanebasert godstransport i Norge.

CargoNet ble opprettet i 2002 som en videreføring av NSB Gods og kombivirksomheten i det svenske godsselskapet GreenCargo. Fram til 2010 var selskapet eid 55 % av NSB og 45 % av GreenCargo. Siden 2010 har selskapet vært eid 100 % av NSB.

CargoNet er organisert som et konsern.  Hovedkontoret ligger i Oslo. Terminaldriften i Norge er skilt ut i et eget datterselskap, Railcombi AS, med unntak av driften av Ganddal, som er skilt ut som Terminaldrift AS. CargoNet er deleier i det svenske kombiselskapet Realrail og vognselskapet Tømmervogner AS.

Jernbanenettet ble åpnet for fri konkurranse på grenseoverskridende godstrafikk i 2003, og på innenlands godstrafikk i 2007. CargoNet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr transport i Norge og til og fra kontinentet. Selskapet tilbyr kombitransport (faste transporter mellom de store byene i Sør-Norge og til og fra Nord-Norge) og systemtransport (særskilte tog for industrikunder eksempelvis innen malm, tømmer og flybensin).

På siden "Personalgalleri"  finner du bilder av personer i sentrale funksjoner i CargoNet.  

Klikk på bildet og bli med på togtur fra Oslo til Kongsberg!

 

Sist oppdatert: 25.02.2015