Nyttige linker

CargoNet-konsernet har samarbeidsavtaler med Hupac i Sveits og KombiVerkehr i Tyskland for å sikre tilgang til europeisk jernbanenett. Slik kan vi tilby nødvendig frekvens til strategisk lokaliserte terminaler i Europa.

Gjennom 40 % eierandel i det svenske selskapet Real Rail AB videreutvikler vi konseptet for intermodale jernbanetransporter innenriks i Sverige. Kontaktinformasjon til Real Rail finner du på denne siden. 

 

 Link til Hupac i Sveits:                          

 Link til Hupac sine internettsider

Link til Kombiverkehr i Tyskland:

Link til Kombiverkehr sine internettsider

  

Link til Jernbaneverket i Norge - planlagte trafikkavvik:      

Link til Jernbaneverket sine internettsider

Sist oppdatert: 25.02.2015