Redusert utslipp av klimagassen CO2 med over 210.000 tonn

Våre godstransporter i Norge utgjør i snitt ca 7 % uslipp av klimagassen CO2 mot 100 % om godsmengden hadde blitt fremført med vogntog på vei. Dette er viktig når vi vet at transport står for over 25 % av alle CO2-utslipp.

Bilde viser*): CargoNet sine transporter i Norge sparer miljøet for over 210.000 tonn utslipp av klimagassen CO2 mot om tilsvarende godsmengde skulle vært fremført med vogntog på vei.  Dette tilsvarer rundt 93 % ”spart” CO2-forurensningBilde viser*): CargoNet sine transporter i Norge sparer miljøet for over 210.000 tonn utslipp av klimagassen CO2 mot om tilsvarende godsmengde skulle vært fremført med vogntog på vei.  Dette tilsvarer rundt 93 % ”spart” CO2-forurensning.

Siden menneskene begynte å bruke fossile brensel har atmosfærens innhold av klimagassen CO2 økt med over 25 prosent. I samme periode har gjennomsnittstemperaturen på jorda steget, og drivhuseffekten som truer klima er blitt et kjent begrep.

Oljevirksomhet, veitrafikk, fyring og industri står for rundt 85 prosent av de norske utslippene av CO2.1)  Transportsektoren alene står for ca 29 prosent – og en økende andel av klimagassutslippene i dag.

Du øker din bedrifts troverdighet og profesjonalitet ved å velge en miljøvennlig transportform.  Miljøvern er en konkurransefaktor i seg selv og kan åpne nye markeder for din bedrift. Du finner linker til mer om klima og forurensning her.

1) Kilde: Miljøboken 1998, J. Bjarnes og F. Holm 

*) I beregningen tar vi utgangspunkt i at alternativ transport for godset er fremføring med 40 tonns vogntog eller semitrailer. Alle biler er beregnet å ha EURO 4 motor. Transportarbeidet på jernbane tar utgangspunkt i CargoNet sine faktiske transporter i Norge for hele året 2009. Det er lagt inn et løft i hver ende av banetransporten samt en kortere strekning for innhenting og utkjøring av godset til/fra terminalene. Beregningene er gjort ved hjelp av Ecotransit’s  miljøkalkulator.

Sist oppdatert: 25.02.2015