Beregn ditt energiforbruk og forurensning ved transporten

Våre transporter bruker lite energi og gir svært lave utslipp til luft. Våre elektriske lokomotiv drives av strøm fra vannkraft. Kan din bedrift bidra mer til miljøvennlige godsstrømmer?

CargoNLag en miljøkalkyle for dine transporter på miljøkalkulatorene Ecotransit. Der kan du selv beregne hva dine godstransporter kan spare miljøet for hvis du velger fremføring med CargoNet.et gjennomfører tiltak for lavere energiforbruk:

Årene 2007 - 2012 har CargoNet tatt i bruk 19 nye elektriske lokomotiver samt 8 diesel lokomotiver.

De elektriske kan reduserer energiforbruket med oppimot 30 %  fordi de produserer ny elektrisitet når de bremser ved å utnytte friksjonen. De nye diesellokomotivene har kraftigere motor enn de som er erstattet. Det gir økt kapasitet i togene. Energiforbruket utgjør ca halvdelen av hva vogntog på samme dieselstrekning krever.

Lag en miljøkalkyle for dine transporter på miljøkalkulatorene Ecotransit. Der kan du selv beregne hva dine godstransporter kan spare miljøet for hvis du velger fremføring med CargoNet.

Mer om energiforbruk generelt kan du lese på denne eksterne linken.

Mer om klima og sur nedbør: Karbondioksid (CO2) er en meget viktig klimagass som har betydning for middeltemperaturen på vår klode. Sur nedbør skyldes først og fremst utslipp av syrer med innhold av svovel og nitrogen. Sur nedbør er trolig det miljøproblemet som har størst virkning på norsk natur i dag. Forskere har forsøkt å beregne hvor mye sur nedbør naturen tåler. Mer om dette finner du på www.miljostatus.no/

Sist oppdatert: 25.02.2015