Spar miljøet – transportvalg er verdivalg

Her er fakta om hva våre godstog sparer miljøet for sammenliknet med om godset skulle vært fremført på vei. Du kan gjøre en innsats for miljøet med CargoNet som din transportør.

Her er fakta om hva våre godstog sparer miljøet for sammenliknet med om godset skulle vært fremført på vei. Du kan gjøre en innsats for miljøet med CargoNet som din transportør 

I 2012 avlastet CargoNet sine transporter norske veier for over 590 vogntog hver dag hele året igjennom.

Våre godstog er skånsomme for miljøet. Samfunnsøkonomisk betyr det en reduksjon i antall trafikkskadede og bedre fremkommeligheten på veiene.

 

 Gode transportvilkår for næringslivet er avgjørende for konkurransekraft og verdiskaping, men transport bidrar til:
- Drivhuseffekt som truer klimaet, særlig på grunn av CO2 -utslipp.
- Forsuring av miljøet og økt helserisiko ved utslipp av blant annet svovel og nitrogendioksider (NOx).

Økt forbruk stiller dermed store krav til både transport kvalitet og -effektivitet. Når du velger transportmiddel, gjør du derfor et viktig miljøvalg.
 
I venstre meny finner du fakta om miljøbesparelsene i 2009 samt side med eksterne lenker til miljøkalkulator, samt sider som omhandler miljøforurensning og energi. 

*) Beregningen tar utgangspunkt i at godset alternativt transporteres på vei med 40 tonns vogntog/semitrailer med EURO 4 motor. Transportarbeidet viser våre faktiske transporter i Norge og Sverige i 2009. Det er lagt inn et løft i hver ende av banetransporten samt en kortere strekning for innhenting og utkjøring av godset. Beregningene er gjort ved hjelp av Ecotransit’s  miljøkalkulator.

Sist oppdatert: 11.12.2013